HTML

Danh sách mã ngôn ngữ (Language Code) trong HTML – 27

Danh sách mã ngôn ngữ (language code) trong html – 27

- Thông thường, việc khai báo ngôn ngữ của trang web sẽ giúp trình duyệt và các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của chúng ta, điều đó cũng có nghĩa

Danh sách tất cả các thẻ trong HTML – 26

Danh sách tất cả các thẻ trong html – 26

Thẻ <!-- --> trong HTML: Xác định một đoạn chú thích <!DOCTYPE html> <html> <body> <!-- Đây là chú thích, nó sẽ không được hiển thị lên màn hình --> <p>LẬP TRÌNH WEB</p> </body> </html>

Các ký tự thực thể trong HTML – 25

Các ký tự thực thể trong html – 25

1) Ký tự thực thể là gì ? - Ký tự thực thể là những ký tự mà chúng ta không thể nhập trực tiếp từ bàn phím (ví dụ: ➕, ❤, ∰, . .

Cách chèn Plug-in vào trang web HTML – 24

Cách chèn plug-in vào trang web html – 24

1) Plug-in là gì ? - Plug-in có thể tạm hiểu là những cái ứng dụng bên ngoài (ví dụ như một tập tin pdf, tập tin flash, . . . .) được dùng để

Cách tạo một cái bảng (table) trong HTML – 23

Cách tạo một cái bảng (table) trong html – 23

Tính đến thời điểm này thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với hình dạng của một cái bảng rồi, cho nên tôi không cần phải giải thích lại khái niệm bảng là

Cách tạo một cái danh sách trong HTML – 22

Cách tạo một cái danh sách trong html – 22

1) Phân loại danh sách - Trong ngôn ngữ HTML, danh sách được chia ra làm hai loại cơ bản: 2)Danh sách có thứ tự:  DANH SÁCH CÓ THỨ TỰ là loại danh sách mà

Cách chèn video trên Youtube vào trang web – 21

Cách chèn video trên youtube vào trang web – 21

1) ID của một video là gì ? - ID là mã số dùng để nhận dạng một video trên Youtube. (mỗi video sẽ được gán với một ID duy nhất, không có trường hợp ID của các video

Cách chèn một cái khung vào bên trong trang web – 20

Cách chèn một cái khung vào bên trong trang web – 20

1) Khung là gì !? - Khung là một phần tử được tạo nên bởi thẻ <iframe>, nó có chức năng gần giống với một cái Tab trên trình duyệt, đó chính là dùng để

Cách chèn một đoạn audio vào trang web – 19

Cách chèn một đoạn audio vào trang web – 19

1) Cách chèn một đoạn audio vào trang web - Để chèn một đoạn audio vào trang web thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: <audio controls> <source src="đường dẫn đến tập tin

Cách chèn một đoạn video vào trang web – 18

Cách chèn một đoạn video vào trang web – 18

1) Cách chèn một đoạn video vào trang web - Để chèn một đoạn video vào trang web thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: <video controls> <source src="đường dẫn đến tập tin

Liên hệ ngay