Cách chèn Plug-in vào trang web HTML – 24

1) Plug-in là gì ?

– Plug-in có thể tạm hiểu là những cái ứng dụng bên ngoài (ví dụ như một tập tin pdf, tập tin flash, . . . .) được dùng để nhúng vào trang web, giúp mở rộng tính năng cho trang web.

– Để chèn plug-in vào trang web thì chúng ta sử dụng thẻ <object> với cú pháp như sau: <object data=”đường dẫn đến tập tin”></object>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <object data="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/09/sample.pdf"></object>
</body>
</html>

2) Thuộc tính thẻ <object>

– Dưới đây là một số thuộc tính thường được sử dụng bên trong thẻ <object>

(các bạn vui lòng tấm vào hình  để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thuộc tính)

 • border: Thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh phần tử <object>
 • width: Thiết lập chiều rộng của phần tử <object>
 • height: Thiết lập chiều cao của phần tử <object
 • hspace: Thiết lập khoảng cách lề bên trái & lề bên phải của phần tử <object>
 • vspace: Thiết lập khoảng cách lề phía trên & lề phía dưới của phần tử <object>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <object data="../file/ban-khai-nhan-khau.pdf" border="10"></object>
</body>
</html>

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay