Tìm hiểu tổng quan về jQuery – 01

jQuery là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript, giúp đơn giản hóa việc lập trình JavaScript từ đó dẫn đến tăng tốc độ phát triển dự án. (Ví dụ: Khi muốn làm một chức năng nào đó, nếu dùng JavaScript thì bạn sẽ phải gõ 10 dòng, còn đối với jQuery thì chỉ cần 3, 4 dòng)

Thư viện jQuery chứa các tính năng như:

 • Làm việc với HTML/DOM, CSS
 • Các phương thức làm việc với sự kiện HTML
 • Hiệu ứng và hình động
 • Ajax
 • Và các tiện ích khác,….

jQuery có thể chạy trên tất cả các trình duyệt, và được các công ly lớn trên thế giới sử dụng như: Google, Microsoft, IBM.

Cách thêm jQuery vào trang web

Cách 1: Tải tập tin jQuery từ trang chủ jquery.com

Vào jquery.com/download tìm phiên bản mới nhất rồi tải về.

Nhúng tập tin jQuery vừa tải về vào phần <head> của trang web bằng cú pháp

<head>
  <script src="đường dẫn đến tập tin jQuery"></script>
</head>

Cách 2: Nhúng tập tin jQuery được lưu ở máy chủ của Google, Microsoft

Nếu bạn không muốn tải tập tin về để giảm tổn hao bộ nhớ thì có thể nhúng tập tin jQuery vào trang web của mình từ tập tin jQuery được lưu ở máy chủ của Google và Microsoft.

Google

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
</head>

Microsoft

<head>
  <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.12.0.min.js"></script>
</head>

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay