Các thẻ định dạng văn bản trong HTML – 07

– Dưới đây là danh sách những thẻ thường được sử dụng để định dạng cho văn bản.

(các bạn vui lòng tấm vào hình  để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thẻ)

 • <b> – Định dạng chữ in đậm cho văn bản.
 • <i> – Định dạng chữ in nghiêng cho văn bản.
 • <u> – Tạo một cái đường kẻ ngang nằm dưới chân văn bản.
 • <s> – Tạo một cái đường kẻ ngang nằm giữa văn bản.
 • <big>   – Định dạng chữ to hơn so với văn bản bình thường.
 • <small> – Định dạng chữ nhỏ hơn so với văn bản bình thường.
 • <sup>   – Định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa trên so với văn bản bình thường.
 • <sub>   – Định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa dưới so với văn bản bình thường.
 • <mark>  – Đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản.
 • <pre>   – Giữ nguyên định dạng cho văn bản (giống như lúc soạn thảo)
 • <hr>    – Tạo một cái đường kẻ ngang ngăn cách nội dung phía trên và nội dung phía dưới.
 • <br>    – Tạo một dấu ngắt xuống dòng.
 • <bdo>   – Đảo ngược thứ tự xuất hiện của các ký tự.

Ví dụ: đánh đoạn code bên dưới và chạy thử

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tiêu đề của trang web</title>
    <meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
    <p>12345 được đảo ngược thành <bdo dir=”rtl”>12345</bdo></p>
</body>
</html>

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay