Cách tạo đường viền hình ảnh cho một phần tử – 08

Tạo border bằng hình ảnh

1) Cách tạo một cái đường viền hình ảnh cho phần tử

– Để tạo một cái “đường viền hình ảnh” cho phần tử thì về cơ bản chúng ta cần phải thực hiện lần lượt ba công việc như sau.
 1. Tạo một cái đường viền cho phần tử.
 2. Xác định tấm hình dùng làm đường viền hình ảnh.
 3. Ghép tấm hình lên đường viền để tạo thành đường viền hình ảnh.

1.1) Tạo một cái đường viền cho phần tử

– Thật ra thì đường viền hình ảnh không phải là đường viền của phần tử, nó là một thứ gì đó hiển thị đè lên đường viền của phần tử, nếu đường viền của phần tử không tồn tại thì đường viền hình ảnh sẽ không thể nào tồn tại. Cho nên, để tạo được một cái đường viền hình ảnh thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là tạo một cái đường viền cho phần tử.

– Lưu ý: Bởi vì đường viền hình ảnh sẽ nằm đè lên đường viền của phần tử, cho nên kiểu & màu sắc của đường viền không quan trọng (miễn sao kiểu đường viền không phải none là được)

1.2) Xác định tấm hình dùng làm đường viền hình ảnh

– Để xác định tấm hình mà các bạn muốn dùng nó để làm đường viền hình ảnh thì chúng ta sử dụng thuộc tính border-image-source với cú pháp như sau: border-image-source: url(đường dẫn đến tập tin hình ảnh);

1.3) Ghép tấm hình lên đường viền để tạo thành đường viền hình ảnh

– Sau khi đã tạo đường viền & xác định tấm hình dùng làm đường viền hình ảnh thì công việc cuối cùng đó chính là phân chia tấm hình ra thành nhiều mảnh, sau đó ghép các mảnh hình ảnh lên đường viền để tạo thành đường viền hình ảnh.
Ví dụ:

CSS CƠ BẢN

– Để tạo một cái “đường viền hình ảnh” cho phần tử giống như minh họa phía trên thì tôi thực hiện lần lượt các bước như sau:

– Bước 1: Sử dụng thuộc tính border để tạo một cái đường viền cho phần tử.

CSS CƠ BẢN

– Bước 2: Sử dụng thuộc tính border-image-source để xác định tấm hình mà mình muốn dùng để làm đường viền hình ảnh.

– Bước 3: Sử dụng thuộc tính border-image-slice để phân chia tấm hình ra thành nhiều mảnh, mặc định thì tấm hình sẽ được chia thành chín mảnh như bên dưới.

1
2
3
8
9
4
7
6
5

– Tám mảnh hình ảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 sẽ được ghép lần lượt lên tám vị trí tương ứng trên đường viền của phần tử.

CSS CƠ BẢN

1
2
3
8
4
7
6
5

– Tạo thành đường viền hình ảnh.

!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    .vd3-css-border {
      border: 80px solid transparent;
      height: 150px;
      width: 450px;
      border-image: url("../images/pattern.png") 80/80px/0px round;
      background-color: #fff;
      display: table;
    }
    .vd3-css-border h3 {
      color: #000;
      text-transform: uppercase;
      font-size: 50px;
      text-align: center;
      height: 100%;
      display: table-cell;
      vertical-align: middle;
      line-height: 25px;
      margin: 15px 0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <div class="vd3-css-border">
      <h3>CSS CƠ BẢN</h3>
     </div>
  </div>
</body>
</html>

3) Tùy chỉnh kiểu lặp lại của bốn mảnh 2 4 6 8

– Thông thường, khi chúng ta thiết lập đường viền hình ảnh cho một phần tử thì mặc định, bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động giãn ra hoặc co lại để lấp đầy các vị trí tương ứng trên đường viền của phần tử.

Ví dụ:

– Tôi có một phần tử bên dưới:

– Và một tấm hình với kích thước 250×250 như sau:

– Ta sử dụng tấm hình đó để làm đường viền hình ảnh cho phần tử phía trên, sau khi thiết lập thuộc tính border-image-slice với giá trị 50 50 50 50 thì phần tử phía trên sẽ trở thành:

– Tuy nhiên, với việc sử dụng thuộc tính border-image-repeat thì chúng ta có thể tùy chỉnh kiểu lặp lại của bốn mảnh hình ảnh này. (border-image-repeat: value;)

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong sáu loại giá trị:

 • stretch : Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động giãn ra hoặc co lại để lấp đầy các vị trí tương ứng trên đường viền của phần tử.
 • round : Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động giãn ra hoặc co lại để lấp đầy các vị trí tương ứng trên đường viền của phần tử (Tuy nhiên, bốn mảnh hình ảnh này chỉ có thể giãn ra ở một mức độ vừa phải, nếu các vị trí tương ứng có kích thước quá lớn so với chúng thì chúng sẽ tự động được lặp lại)
 • repeat: Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động được lặp lại hoặc xén bớt để lấp đầy các vị trí tương ứng trên đường viền. (Lưu ý: Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 không lặp lại hoàn toàn, chúng chỉ lặp lại một phần nào đó ở hai đầu vừa đủ để lấp đầy các các vị trí tương ứng trên đường viền mà thôi.)
 • space: – Đối với giá trị này thì các mảnh hình ảnh sẽ có những đặc điểm như sau:
 1. Mảnh 2 & 6 được giữ đúng kích thước theo chiều ngang.
 2. Mảnh 4 & 8 được giữ đúng kích thước theo chiều dọc.
 3. Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động được lặp lại nếu các vị trí tương ứng có kích thước lớn hơn chúng & đủ không gian để chứa lần lặp kế tiếp của chúng, nếu không đủ không gian thì sẽ bị thay thế bởi các khoảng trắng.
 • initial: Đối với giá trị này thì các mảnh hình ảnh sẽ có những đặc điểm như sau:
 1. Mảnh 2 & 6 được giữ đúng kích thước theo chiều ngang.
 2. Mảnh 4 & 8 được giữ đúng kích thước theo chiều dọc.
 3. Bốn mảnh hình ảnh 2 4 6 8 sẽ tự động được lặp lại nếu các vị trí tương ứng có kích thước lớn hơn chúng & đủ không gian để chứa lần lặp kế tiếp của chúng, nếu không đủ không gian thì sẽ bị thay thế bởi các khoảng trắng.
 • initial: Sử dụng giá trị mặc định của nó (mặc định thì thuộc tính border-image-repeat có giá trị là stretch).
 • inherit: Kế thừa giá trị thuộc tính border-image-repeat từ phần tử cha của nó.

4) Cách thiết lập độ dày của đường viền hình ảnh

– Mặc định thì “đường viền hình ảnh” sẽ có độ dày bằng với độ dày đường viền của phần tử. Vì vậy, cách đơn giản nhất để thiết lập độ dày của “đường viền hình ảnh” đó chính là thiết lập độ dày đường viền của phần tử. Tuy nhiên, việc thay đổi độ dày đường viền của phần tử sẽ khiến kích thước của phần tử bị thay đổi theo.

– Từ đây, chúng ta có một cách khác dùng để thiết độ dày cho “đường viền hình ảnh” mà không làm thay đổi kích thước của phần tử, đó chính là sử dụng thuộc tính border-image-width.

Cú pháp: border-image-width: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong sáu loại giá trị:

 • pixel: Chỉ định khoảng cách đẩy “đường viền hình ảnh” ra khỏi vị trí ban đầu dựa theo một giá trị pixel cụ thể.
 • number: Chỉ định khoảng cách đẩy “đường viền hình ảnh” ra khỏi vị trí ban đầu dựa theo cấp số nhân so với độ dày của đường viền.
 • initial: Sử dụng giá trị mặc định của nó (mặc định thì thuộc tính border-image-outset có giá trị là 0).
 • inherit:  Kế thừa giá trị thuộc tính border-image-outset từ phần tử cha của nó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay