Thẻ tiêu đề (heading) trong HTML – 06

– Thông thường, khi chúng ta xem một bài viết trên các trang tin tức hoặc trang blog thì chúng ta sẽ thấy bên trong bài viết có những dòng chữ (nổi bật hơn văn bản bình thường) được dùng để đại diện cho các nội dung chính, những dòng chữ đó được gọi là tiêu đề (đề mục) của bài viết.

– Ví dụ: Trang web bên dưới có hai cái tiêu đề.

  • Thẻ tiêu đề là gì !?
  • Có mấy loại thẻ tiêu đề !?

– Trong HTML, để tạo được một câu tiêu đề thì chúng ta cần phải sử dụng thẻ tiêu đề (thẻ heading).

– Thẻ tiêu đề được chia ra làm sáu loại chính: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.

Lưu ý: Khi hiển thị lên màn hình, mặc định thì văn bản nằm ở bên trong cặp thẻ tiêu đề sẽ được in đậm và có kích thước lớn hơn văn bản bình thường, kích thước của văn bản sẽ giảm dần từ thẻ <h1> xuống thẻ <h6>.

Ví dụ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay