UNIECOSYS – Hệ sinh thái 3 bên, là một sản phẩm từ dự án nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, với mục tiêu kết nối 03 chủ thể chính là Người lao động, Doanh nghiệp và Cơ sở giáo dục thông qua nền tảng phát triển công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Với UNIECOSYS, một chiếc Smartphone được kết nối Internet không chỉ dành cho liên lạc, giải trí, các tiện ích đời sống mà còn đem đến những cơ hội hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tương lai cho mỗi người. Các chủ thể tham gia vào UNIECOSYS có thể chủ động đăng tải và tìm kiếm thông tin về hợp tác, nghề nghiệp và lao động mà mình mong muốn theo cách tiện lợi nhất.

UNIECOSYS mở ra một xã hội thông tin trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật của thị trường lao động, đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho người lao động, giải quyết bài toán tuyển dụng nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và mở rộng hợp tác Cơ sở giáo dục – Doanh nghiệp vì lợi ích của cộng đồng, người học, người lao động, Doanh nghiệp và Cơ sở giáo dục.

UNIECOSYS tạo điều kiện cho Doanh nghiệp và Cơ sở giáo dục kết nối thông qua các chương trình nghiên cứu cải tiến sáng tạo, dự án thực tập, kiến tập, bổ sung được nguồn nhân lực cho các hoạt động thời vụ và tìm kiếm được nhân sự phù hợp sau này, kéo giảm tỉ lệ thay đổi nhân sự liên tục ở các vị trí.

UNIECOSYS đồng hành cùng Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả nhân lực tạo lợi thế cạnh tranh thị trường bền vững. Cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng và uy tín đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu của Doanh nghiệp. Người học và người lao động có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động phát triển nghề nghiệp đa dạng và phát huy tốt năng lực bản thân.

UNIECOSYS hỗ trợ người lao động kết nối với Cơ sở giáo dục và lựa chọn chương trình học phù hợp nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa.

Liên hệ ngay